Publika webbkartor

Bygg- och exploateringskartan

Kartutsnitt från bygg- och exploateringskartan

Du kan hitta information om detaljplaner, fastigheter och annan geografisk information från hela länet. I kartan finns möjlighet att rita, mäta och göra utskrifter. Genom att söka på en adress eller fastighet kan du få en bra överblick över vad som gäller för en fastighet. Om du till exempel funderar på att bygga ska du själv kunna ta reda på vilka möjligheter och begränsningar som finns.

Manual

Visa »

Översiktsplan 2040

Kartutsnitt från ÖP2040

Översiktsplan 2040 är den gällande översiktsplanen i digtal version. Den är antagen av kommunfullmäktige 2024-02-26.

Visa »

Planeringskartan

Kartutsnitt från Översiktsplan kartan

Planeringskartan innehåller kartlager av intresse för kommunens långsiktiga strategiska planering, såsom översiktsplan, utvecklingsinriktning och olika förutsättningar att ta hänsyn till.

Visa »

Solkarta

Kartutsnitt från Solkartan

Solkartan är en tjänst där du kan du se hur mycket solen strålar på ditt tak.

Visa »